Kesuburan tanah menghasilkan buah-buahan yang lebat